+380 (99) 337-11-00

UA EN

Умови використання сайту UAA.UA

Даними умовами передбачається порядок використання інтернет-ресурсу, а саме сайту http://uaa.ua (далі - Сайт), який є офіційним і публічним сайтом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвесторів України» (далі - Асоціація).

1. Основні положення:

Асоціація надає доступ юридичним і фізичним особам (далі - Сторона 2) до Сайту відповідно до функціональних можливостей, зазначених в п.п. 2.1-2.3. даних Умов.

Доступ до Сайту може бути здійснений, шляхом використання комп'ютерного пристрою Сторони 2 (смартфон, планшет, ноутбук, ПК і т.д.), який підключений до мережі Інтернет.

Розширені можливості по використанню Сайту надаються Стороні 2 після створення ним на Сайті відповідної облікового запису в якості інвестора або експерта.

Обліковий запис повинен містити прізвище, ім'я Сторони 2, адресу його електронної пошти, телефон та інші дані необхідні для проходження реєстрації. Детальніше в п.2.2-2.3.

Сторона 2 несе відповідальність за конфіденційність паролю. При встановленні Стороною 2 фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, вона зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про такі обставини службу підтримки Асоціації за адресою: info@uaa.ua.

2. Учасники та функціональні можливості:

Доступ до сайту мають всі дієздатні особи, які зареєстровані в мережі Інтернет, далі іменовані Користувачі, Інвестори, Експерти.

2.1 Користувачі - звичайні відвідувачі сайту, які можуть переглядати наступні розділи сайту: про Асоціацію, експерти, проекти (в обмеженому режимі), партнери, новини сайту. Проголосувати за вподобану ідею. Заповнити анкету інвестиційного проекту або анкету бізнес-ідеї та відіслати модератору. Зареєструватися в якості Інвестора або Експерта.

2.2. Інвестори - особи, зареєстровані на сайті в якості Інвестора, які беруть участь в проектах в матеріальному і нематеріальному вигляді. Мають можливість переглядати і вибирати цікаві для них проекти, додавати їх в свій список проектів, здійснювати фінансування *** (через платіжні он-лайн системи або на зазначені банківські реквізити).

У разі участі у фінансуванні проекту (стартапи), Інвестор має доступ для перегляду ходу реалізації проекту, вибрати головного інвестора (при необхідності), ознайомитися з експертами по проекту.

Інвестор може брати участь в рейтингуванні ідеї, а також надавати різні пропозиції і коментарі по їх розвитку, а також поділитися сторінкою проекту в соцмережах.

Інвестор може подавати заявки на участь в Бізнес-проектах.

Інвестор має свій інвестиційний рахунок, який можна переглядати в розрізі проектів і історії платежів.

За результатами активності Інвестора, на його особистий рахунок нараховуються Бонуси. Розмір бонусів залежить від проекту і виду активності інвестора.

Бонуси можна використовувати на оплату обраних послуг (в тому числі послуг Партнерів) або фінансування іншого проекту (Стартап).

Інвестор має можливість перевести (пееуступити) право на частку в корпоративних правах юридичних осіб, які реалізують Стартап - проекти третім особам (в тому числі Асоціації, компаніям, які здійснюють реалізацію Стартап проектів та ін.)

Інвестор має право змінювати свої облікові дані (e-mail, телефон, пароль).

2.3. Експерти - особи із спеціальною освітою та/або успішним досвідом роботи в конкретній галузі, зареєстровані на сайті в якості Експерта і схвалені експертною Радою Асоціації.

Головний Експерт - уповноважений представник Інвестора і Асоціації в реалізації інвестиційного проекту, який затверджується експертною Радою Асоціації.

Головний Експерт курирує закріпленні за ним проекти. Це його основне завдання.

Головний експерт має доступ в Робочий кабінет, в якому зазначені основні показники реалізації проекту:

- загальна сума інвестицій;

- потреба в інвестиціях;

- зібрано коштів на дату;

- термін реалізації проекту (міс, тобто від початку фінансування проекту до його завершення - продажу);

- планова капіталізація проекту;

- планований прибуток від проекту за весь період;

- фактичний дохід від проекту на дату;

- внутрішня норма рентабельності,%;

- сума відхилення фактичних доходів від план-графіка доходів (-; +).

У Робочому кабінеті Експерти (Головні експерти) можуть створювати і вносити дані по різним видам проектів (Ідея, Стартап, Бізнес, Актив), в тому числі:

- опис проекту;

- дані про команду проекту: ПІБ, посада, досвід;

- фото-, відео-матеріали та копії документів;

- дані про місцезнаходження на карті (Google);

- умови фінансування проекту: частка в УК (установчий капітал), забезпечення по проекту, інші.

- фінансово-економічні показники проекту: графік фінансування проекту і графік надходження доходів від проекту (план / факт), термін реалізації проекту, планова капіталізація проекту, внутрішня норма рентабельності (IRR) (розраховується автоматично), оцінка ризику, термін запуску проекту;

Експерт може поділитися сторінкою проекту в соцмережах.

На стартовій сторінці Робочого кабінету відображається список проектів, із зазначенням основних показників кожного проекту:

- загальна сума інвестицій;

- потреба в інвестиціях;

- зібрано коштів на дату;

- кількість інвесторів;

- термін реалізації проекту (кількість місяців, тобто від початку фінансування проекту до його завершення - продажу);

- планова капіталізація проекту;

- планований прибуток від проекту за весь період;

- фактично надійшло доходів від проекту на дату;

- внутрішня норма рентабельності,%

- сума відхилення фактичних доходів від план-графіка доходів (-; +).

Експерт переглядає історію проекту та може сформувати звіт, розмістити матеріали про хід виконання проекту, які додаються в окремий розділ - новини про хід реалізації проекту.

Експерт може змінити свої облікові дані (e-mail, телефон, пароль).

3. Види проектів:

Ідея - цікава тема або задум для проекту, який можна реалізувати.

Стартап - інноваційний проект готовий до реалізації (розроблений детальний бізнес-план, сформована команда), який вимагає фінансування.

Бізнес - діючий бізнес, який можна розширити або вдосконалити.

Активи - активи, які неефективно використовуються власниками.

4. Інші Положення

4.1. Сторона 2 гарантує, що всі умови їй зрозумілі, і вона приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких додаткових умов, вилучень і застережень.

4.2. Подальша співпраця, невказана в даних Умовах - можлива при укладенні окремих Договорів між Асоціацією та Стороною 2.

4.3. Умови вступають в силу з моменту публікації їх на Сайті.


*** Під фінансуванням проекту розуміється придбання інвестором права на частку в корпоративних правах юридичних осіб, що реалізують інвестиційні проекти.

Умови набуття права регулюється окремими публічними угодами по кожному проекту.

Асоціація Інвесторів України

04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 13

Тел .: +380 (99) 337-11-00
e-mail: info@uaa.ua

Свідоцтво про держреєстрацію об'єднання громадян:
Серія №3364 від 21.05.2010